Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Voorburgwal bij 226

Elektriciteitscentrale

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Elektriciteitscentrale
Adres: Oudezijds Voorburgwal bij 226
Gebouwtype: Fabriek/loods
Bouwjaar: 1879-1883
Architect: G.B. Salm
Eigendom: Stadsherstel 1993
Restauratie: 1997

(4 afbeeldingen)

De centrale staat op een binnenterrein en is onderdeel van het Krasnapolsky-complex. De verdiepingen van de centrale zijn verbouwd tot woningen en worden met een luchtbrug ontsloten vanuit OZ Voorburgwal 224-226 (een project van Stadsherstel).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Barbara Luigies en Jaap Hulscher. 130 jaar bouwen van Krasnapolsky. Stadsherstel Nieuwsbrief 39 (juli 1998)
  • Margriet de Roever. 'De elektriciteitscentrale van Krasnapolsky'. Maandblad Amstelodamum 83 (1996): p. 154-157

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 518314
Adres: Oudezijds Voorburgwal 226
Adressen: Warmoesstraat 169
Inschrijvingsdatum: 12-12-2001
Redengevende omschrijving: Inleiding. In 1879 gebouwd pakhuis in oorsprong gebruikt als opslagruimte met op de begane grond de turbines bestemd voor de gaslampen in de Wintertuin. In 1883 werd het gebouw aan de oostzijde vergroot om onderdak te bieden aan de electriciteitscentrale, de eerste van Amsterdam, die zowel het hotel als het gehele gebied rondom de Dam van electriciteit voorzag. Vermoedelijk was G.B. Salm de architect hiervan. Omschrijving. Op een rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken pakhuis onderdeel van het complex Krasnapolsky. Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder een zadeldak met pannen. Het gebouw heeft aan de langszijde twee tuitgevels met hijsluiken. Op de begane grond bevinden zich een aantal blinde vensters en enkele toevoerbuizen (voor de aanvoer van het gas bestemd voor de gaslampen in de Wintertuin). De vensters zijn onregelmatig in de gevel geplaatst. Geheel rechts een hoog uit het gebouw rijzende gemetselde ronde schoorsteen. Interieur. Op alle verdiepingen troggewelven. Het gebouw heeft nog de oorspronkelijke gietijzeren constructie. De gietijzeren kolommen zijn thans bekleed met een betonlaag. Waardering. Voormalig pakhuis met electriciteitscentrale van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde. Pakhuis eveneens van bouwtechnisch belang vanwege de nog aanwezige gietijzeren constructie en tevens van belang als functioneel onderdeel van het complex.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elektriciteitscentrale Krasnapolsky
Elektriciteitscentrale Krasnapolsky
Schoorsteen
Schoorsteen
Poortje Servetsteeg, geeft toegang tot de elektriciteitscentrale
Poortje Servetsteeg, geeft toegang tot de elektriciteitscentrale
Elektriciteitscentrale met schoorsteen op binnenterrein
Elektriciteitscentrale met schoorsteen op binnenterrein

Laatste wijziging: december 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]