Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

De Ruijterkade 35

Steiger 10

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Steiger 10
Adres: De Ruijterkade 35
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Bouwstijl: Nieuwe Bouwen
Bouwjaar: 1932/33
Architect: J. de Meijer
Opdrachtgever: N.V. Vrachtvaartdienst 'West Friesland'

(3 afbeeldingen)

Laag gepleisterd betonnen gebouwtje zonder verdieping en met een plat dak met een blokvormig gedeelte met aan het uiteinde een hoger volume met halfronde beŽindiging die grotenddeels bestaat uit staal en glas. Ook gezichtsbepalend is de hoge rechthoekige ventilatiepijp.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 518410
Adres: De Ruijterkade 35
Adressen: De Ruijterkade 35
Inschrijvingsdatum: 22-04-2002
Redengevende omschrijving: Inleiding. Op het uiteinde van Steiger 10 aan de zuidoever van het IJ in 1932-1933 opgetrokken REDERIJKANTOOR onder invloeden van het Nieuwe Bouwen naar een ontwerp van J. de Meijer in opdracht van J.H. Smits namens het rederijkantoor de N.V. Vrachtvaartdienst 'West Friesland'. Omschrijving. Op een nagenoeg rechthoekige plattegrond gerealiseerd wit gepleisterd betonnen gebouwtje bestaande uit twee in- en uitspringende bouwmassa's: aan de zuidzijde een blokvormig bouwvolume en aan de noordkant een hoger bouwvolume met halfronde beŽindiging die grotenddeels bestaat uit staal en glas met vertikale onderverdeling (in twee lagen van 12 ruiten boven en onder een zwaarder uitgevoerd gebogen staalprofiel). Beide ťťnlaags bouwmassa's worden gedekt door een plat dak. Alle raamstroken zijn gevat in smalle staalprofielen. Aan de waterzijde (NO) een toren met luifel aan de bovenzijde. De naar achter gelegen ingang bevindt zich aan de voorzijde (Z) in de vorm van een rechthoekige deur met luifel. Aan de rechterzijkant (O) een tweede ingang. In de westgevel twee ronde bovenlichten. De ventilatiepijp met kapje is nog origineel. Waardering.Voormalig rederijkantoor in een Late Amsterdamse School bouwtrant met invloeden van het Nieuwe Bouwen van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde. Eveneens van belang vanwege de typologische zeldzaamheid en de beeldbepalende, met de oorspronkelijke functie voor het regionale transport over water verbonden situering op een steiger in het IJ.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Pier 10
Pier 10
Pier 10
Pier 10
Pier 10 wordt verplaatst
Pier 10 wordt verplaatst

Laatste wijziging: december 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]