Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lindenstraat 2

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Lindenstraat 2
Oud adres: PP721, wijk 50, klein nr. 1, kadaster D2923, verponding 5600
Postcode: 1015KX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 17de eeuw?, 1733
Restauratie: 1978

(3 afbeeldingen)

Woonhuis, mogelijk met oudere kern, met halsgevel in Lodewijk XIV-stijl met gedeelde klauwstukken, gebogen lijstvormig fronton met vulling met jaartal en ster. Hoge houten onderpui met twee deuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3571
Adres: Lindenstraat 2
Adressen: Lindenstraat 2
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (1730).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lindenstraat 2 (© Walther Schoonenberg)
Lindenstraat 2
Lindenstraat 2 (© Walther Schoonenberg)
Lindenstraat 2
Lindenstraat 2
Lindenstraat 2

Laatste wijziging: september 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]