Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwezijds Voorburgwal 326-328

  1. Identificatie
  2. MIP-gegevens
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 326-328
Spuistraat 281A
Oud adres: 326: F84, wijk 26, klein nr. 273, kadaster F1643, verponding 3611
328: F83, wijk 26, klein nr. 274, kadaster F1644, verponding 3611
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1924-1925
Architect: P.J.J.M. Cuypers
Opdrachtgever: Wallich & Matthes

(3 afbeeldingen)

MIP-nummer: 12528
Functie: Kantoor
Jaartal: 1924-1925
Bouwstijl: Verstrakte Amsterdamse School

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 206025
Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 326-328
Adressen: Nieuwezijds Voorburgwal 326 ;Nieuwezijds Voorburgwal 328 A B C D E F G H K L;Spuistraat 281 A B C
Inschrijvingsdatum: 07-06-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

NZ Voorburgwal 326-328 (© Walther Schoonenberg)
NZ Voorburgwal 326-328
NZ Voorburgwal 326-328 / Spuistraat 281A (© Walther Schoonenberg)
NZ Voorburgwal 326-328 / Spuistraat 281A
NZ Voorburgwal 326-328
NZ Voorburgwal 326-328

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]