Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Langestraat 80

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Langestraat 80
Oud adres: SS176, wijk 31, klein nr. 76, kadaster F598, verponding 5460
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1664
Eigendom: Stadsherstel 1957
Restauratie: 1959

(2 afbeeldingen)

Huis met in deze straat opmerkelijk hoge halsgevel met voluten-klauwstukken met festoen op buitenranden, twee oeils-de-boeuf's, gebogen topfronton en jaarlint. Houten onderpui met originele puibalk en smal deurtje voor bovenverdiepingen. Goed bewaard gebleven.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 414

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3182
Adres: Langestraat 80
Adressen: Langestraat 80 1,2,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met siertrossen (1664). Twee oeils-de-boeuf, jaartallint, stenen lijsten boven de vensters, originele puibalk.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Langestraat 80
Langestraat 80
Langestraat 80. Halsgevel in Hollands-classicistische stijl (1664) (© Walther Schoonenberg)
Langestraat 80. Halsgevel in Hollands-classicistische stijl (1664)

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]