Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Kerkstraat 35

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Kerkstraat 35
Oud adres: II312, wijk 56, klein nr. 219, kadaster E3140, verponding 2905
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1737

Zelfde top in Lodewijk XIV-stijl als 37-39, maar gevel is iets hoger (mogelijk dus herbouwd). Gedateerde gevel: jaartal staat in de lijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2826
Adres: Kerkstraat 35
Adressen: Kerkstraat 35 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 25-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (1737).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Fraaie halsgeveltop Kerkstraat 35 (© Walther Schoonenberg)
Fraaie halsgeveltop Kerkstraat 35

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]