Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 565-567

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 565-567
Oud adres: 565: X640, wijk 57, klein nr. 101, kadaster I1075
567: X639, wijk 57, klein nr. 100, kadaster I1074, verponding 3858
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1671, 19de eeuw

(5 afbeeldingen)

Oorspronkelijk twee huizen achter één gevel met zowel links als rechts een koetshuis (van Herengracht 468-470): voorbeeld van één plan voor verschillende opdrachtgevers. Rechter deel (569-571) is verdwenen, alleen linker huis (567-567) overgebleven: vier-raams brede lijstgevel met schilddak met sobere rechte lijst uit 19de eeuw, plaquette in gevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 65
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 433, 456

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2385
Adres: Keizersgracht 565-567
Adressen: Keizersgracht 565 ;Keizersgracht 567
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Vier traveeën breed huis met links aansluitend overbouwde doorgang naar v.m. stal, alles voltooid 1672, verbouwd XIX. Gevels onder rechte lijsten (XIX). Gevellantaarn. Inwendig: interieurs Louis XV en XVI, ten dele nieuw in oude stijl bijgemaakt.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 565-567 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 565-567
Keizersgracht 565-567 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 565-567
Keizersgracht 565-567. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 565-567. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 565-571. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 565-571. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
17de-eeuwse ontwerptekening van de gevel.
17de-eeuwse ontwerptekening van de gevel.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]