Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 521

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 521
Oud adres: X690, wijk 56, klein nr. 123, kadaster I969, verponding 3112
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1695

(4 afbeeldingen)

Halsgevel met festoenen rond hijsbalk, topfronton verdwenen, onderpui gewijzigd (stoep verdwenen).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2377
Adres: Keizersgracht 521
Adressen: Keizersgracht 521 2,H
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVII B). Festoen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 519 en 521 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 519 en 521
Keizersgracht 519 en 521 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 519 en 521
Keizersgracht 519 en 521 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 519 en 521
Keizersgracht 521. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 521. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]