Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 389

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 389
Oud adres: HH468, wijk 33, klein nr. 194, kadaster E4083, verponding 5901
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

Laat 18de-eeuwse zandstenen lijstgevel met rechte lijst met twee consoles.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2332
Adres: Keizersgracht 389
Adressen: Keizersgracht 389 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel onder rechte lijst met consoles (XVIIIc/d); empire deur en snijraamhek.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 389 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 389
Keizersgracht 389. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 389. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 393 t/m 399. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 393 t/m 399. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]