Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 175

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 175
Oud adres: LL233, wijk 43, klein nr. 309, kadaster E3811, verponding 2873
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1729, 19de eeuw
Architect: Ignatius van Logteren

(5 afbeeldingen)

Verhoogde lijstgevel met fraaie middenverhoging, daarboven een open-balustrade-attiek met een naar achter zwenkende balustrade, hoekvazen, in de middenverhoging een alliantiewapen. Ingang verplaatst naar het souterrain: van de deur op de beletage is een raam gemaakt.

De familie Kerckrinck woonde al een eeuw lang op deze plaats, toen de huidige gevel tot stand kwam. Het oude huis was in 1623 door Godert Kerckrinck gebouwd. In 1713 huwde zijn achterkleinzoon Willem Hendrick (1684-1733) met Sophia Adiana Huydecoper (1687-1749). Op dat feit baseerde Van Houten zijn datering van 1715. Pieter Fischer toonde achter aan dat de gevel dat het echtpaar Kerckrinck-Huydecoper toen nog niet het huis bezat. Dat was niet door Willem Hendricks vader Hendrik gekomen maar aan diens oudere broer Willem, wiens weduwe Emerentia Nuyts het huis nog bewoonde toen zij in 1721 overleed. Het echtpaar Kerckrinck-Nuyts had geen kinderen, zodat het huis werd gerfd door Willem Hendrick.

Van de door Ignatius van Logteren ontworpen gevel is een ontwerptekening bewaard gebleven, die echter niet geheel overeenkomt met de gerealiseerde gevel. Op deze ene tekening worden door de ontwerper twee varianten voor de geveltop voorgesteld, waartussen de opdrachtgever kon kiezen. Maar die koos klaarblijkelijk voor een naar achter zwenkende balustrade in plaats van beelden. Door de gedetailleerde tekening van het alliantiewapen Kerckrinck-Huydecoper in de geveltop was het mogelijk de tekening te koppelen aan een huis. De rijk gedetailleerde ingangspartij met een bovenlicht met de letters K en H ineengevlochten is blijkens de tekening in het Grachtenboek niet uitgevoerd. Als dat wel het geval was geweest, was deze vermoedelijk blijven bestaan. In de 19de eeuw werd de ingang naar het souterrain verplaatst en verdween de ingangspartij met stoep. Een plan voor herbouw van de stoep in 1863 ging niet door.

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren, Beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 18de eeuw. Alphen aan de Rijn, 2005: p. 247-249

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2270
Adres: Keizersgracht 175
Adressen: Keizersgracht 177
Inschrijvingsdatum: 05-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gebeeldhouwde verhoogde zandstenen lijst en attiek (XVIIIa/b).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 175 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 175
Keizersgracht 175. Geveltop, door Ignatius van Logteren (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 175. Geveltop, door Ignatius van Logteren
Gevelontwerp van Ignatius van Logteren, Keizersgracht 175
Gevelontwerp van Ignatius van Logteren, Keizersgracht 175
Keizersgracht 175. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 175. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Ontwerp met aanzicht en plattegrond van de onderpui voor het herstellen van de ingangspartij met hardstenen stoep
Ontwerp met aanzicht en plattegrond van de onderpui voor het herstellen van de ingangspartij met hardstenen stoep

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]