Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 170

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 170
Oud adres: RR189, wijk 45, klein nr. 475, kadaster D5401, verponding 3451
Postcode: 1015CZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1620, 1899
Architect: Rutger Jansz, metselaar
Restauratie: 1947, 1967

(20 afbeeldingen)

Oorspronkelijke bebouwing, overgebleven linkerhelft van een trapgeveltweeling: klein vroeg-17de-eeuwse trapgeveltje in Amsterdamse renaissance met grote blokken en traditioneel drielicht op 2de verdieping, lelieankers. Winkelpui uit 1899 (stoep verdwenen). De bovenste trap met toppilaster werd gereconstrueerd in 1947.

Het behoud van deze trapgevel is van belang als een getuigenis van de typerende architectuur van de Derde Uitleg (1613) waar deze stadsuitbreiding door werd bepaald. Hier stond een hele rij van dergelijke trapgevels, maar alleen deze bleef bewaard, zij het verminkt: het bovenste deel van de trapgevel was verloren gegaan. In 1947 werd het topje gereconstrueerd, met toppilaser. Om deze reconstructie te dateren, is het jaartal in het kraagsteentje van de pilaster aangebracht.

Er werd in 1967 door het Bureau Monumentenzorg een plan gemaakt voor het maken van een historiserende onderpui, die beter past bij de 17de-eeuwse trapgevel, maar uiteindelijk ging dit plan niet door. De laat-19de-eeuwse winkelpui bleef daardoor bewaard. Tegenwoordig zou 'monumentenzorg' zo'n plan niet maken, omdat het behoud van latere bouwperioden van belang wordt geacht. Echter, het plan ging ook in 1967 niet door, al is onbekend wat de redenen daarvoor waren.

Gebruikte literatuur:

  • Marie-Thrse van Thoor. 'Pioniers van de Monumentenzorg.' In: Vincent van Rossem (red.). Amsterdam maakt geschiedenis. Amsterdam, 2004: p. 61-77

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2514
Adres: Keizersgracht 170
Adressen: Keizersgracht 170
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel, versierd met grote boogblokken (1620, top gereconstrueerd 1947).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 170 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 170
Keizersgracht 170 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 170
Keizersgracht 170 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 170
Toppilaster met kraagsteentje met jaartal 1620 (© Walther Schoonenberg)
Toppilaster met kraagsteentje met jaartal 1620
Ontlastingsboog met grote blokken (© Walther Schoonenberg)
Ontlastingsboog met grote blokken
Lelieanker (© Walther Schoonenberg)
Lelieanker
Lelieanker en ontlastingsboog (© Walther Schoonenberg)
Lelieanker en ontlastingsboog
Winkelpui (© Walther Schoonenberg)
Winkelpui
Huisnummer 170 op de winkelpui (© Walther Schoonenberg)
Huisnummer 170 op de winkelpui
Huisnummer 170 op de winkelpui (© Walther Schoonenberg)
Huisnummer 170 op de winkelpui
Keizersgracht 170-168 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 170-168
Detail van de kaart van Van Berckenrode uit 1625 met uitsluitend trapgevels
Detail van de kaart van Van Berckenrode uit 1625 met uitsluitend trapgevels
Keizersgracht 170. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 170. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 170-168. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 170-168. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Detail van een foto uit 1880 van Pieter Oosterhuis.
Detail van een foto uit 1880 van Pieter Oosterhuis.
Voorgevel vr restauratie
Voorgevel vr restauratie
Restauratieplan voorgevel
Restauratieplan voorgevel
Keizersgracht 172, 170
Keizersgracht 172, 170
Restauratievoorstel van Bureau Monumentenzorg uit 1967 (niet uitgevoerd).
Restauratievoorstel van Bureau Monumentenzorg uit 1967 (niet uitgevoerd).
Restauratievoorstel van Bureau Monumentenzorg uit 1967 (niet uitgevoerd).
Restauratievoorstel van Bureau Monumentenzorg uit 1967 (niet uitgevoerd).

Laatste wijziging: augustus 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]