Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 62

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 62
Oud adres: SS388, wijk 49, klein nr. 423, kadaster D5561, verponding 4997
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1660
Eigendom: Stadsherstel 1962
Restauratie: 1971/73

(8 afbeeldingen)

17de-eeuwse halsgevel met gebogen topfronton, fruitmotieven in klauwstukken, hoekvazen, kolossale orde.

Deze halsgevel in een late Vingboons-stijl heeft nog de kenmerken van het Hollands classicisme. De gevel heeft een gebogen topfronton, klauwstukken met fruitmotieven en hoekvazen en wordt geleed door doorgaande pilasters (kolossale orde). De bouwhoogte van deze 17de-eeuwse halsgevel is laag verlegen met de 18de-eeuwse halsgevel ernaast, Keizersgracht 64. De voordeur is uit 1800.

In 1962 werd het pand door Stadsherstel Amsterdam NV aangekocht, waarna in 1972/73 een volledige restauratie plaatsvond. In de tuin werd het tuinhuis van Keizersgracht 587 (in 1917 gesloopt) geplaatst. Dit brede tuinhuis is bijna even breed als de twee panden Keizersgracht 62 en 64 gezamenlijk. Na de restauratie van de panden Keizersgracht 62 en 64 was het Sweelinck Conservatorium in deze panden gevestigd. Tegenwoordig zit het Euro Business Center er. Er is in de scheidingswand tussen de voorkamers van beide huizen een doorgang gemaakt.

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Keizersgracht 62-64'. Maandblad Amstelodamum 62 (1975): p. 25-30
  • Marlin Burkunk. 'Toets en proef der loffelijker bouwkonst'. Stadsherstel op de Wallen en in de Haarlemmerbuurt. Open Monumentendag 1996, Amsterdam, 1996: p. 152

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2469
Adres: Keizersgracht 62
Adressen: Keizersgracht 62
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met lisenen-halsgevel (XVIIc/d); gesneden deur XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Klein type Vingboons-imitatie met pilasters, segmentvormig topfronton en hoekvazen (© Walther Schoonenberg)
Klein type Vingboons-imitatie met pilasters, segmentvormig topfronton en hoekvazen
Keizersgracht 64 en 62: een 18de- en 17de-eeuwse halsgevel naast elkaar (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 64 en 62: een 18de- en 17de-eeuwse halsgevel naast elkaar
De topgevel van Keizersgracht 62 (© Walther Schoonenberg)
De topgevel van Keizersgracht 62
Keizersgracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 64 en 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 64 en 62. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Keizersgracht 64 en 62. Vr restauratie.
Keizersgracht 64 en 62. Vr restauratie.
Achtergevels van Keizersgracht 62 en 64 (© Walther Schoonenberg)
Achtergevels van Keizersgracht 62 en 64
Tuinhuis achter Keizersgracht 62-64 afkomstig van Keizersgracht 587 (© Walther Schoonenberg)
Tuinhuis achter Keizersgracht 62-64 afkomstig van Keizersgracht 587

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]