Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herenstraat 29

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herenstraat 29
Oud adres: RR229, wijk 46, klein nr. 25, kadaster D5634, verponding 3726
Postcode: 1015BZ
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 18de eeuw
Eigendom: Stadsherstel 1968
Restauratie: 1969

(2 afbeeldingen)

18de-eeuwse halsgevel met gebogen lijstvormig fronton.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1976
Adres: Herenstraat 29
Adressen: Herenstraat 29
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met ornament in de afdekking (XVIIIa/b).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herenstraat 29 (© Walther Schoonenberg)
Herenstraat 29
Herenstraat 29 (© Walther Schoonenberg)
Herenstraat 29

Laatste wijziging: augustus 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]