Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 66

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 66
Herenmarkt 26 (nieuw adres)
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1625
Opdrachtgever: Jan de Doot
Restauratie: 1967

(7 afbeeldingen)

Hoekhuis, woonhuis uit 1625 met de voorgevel op de Brouwersgracht. De gevels hebben Renaissance versieringen zoals ontlastingsbogen met zandstenen blokken. De voorgevel was een overgangstype tussen trap- en halsgevel met op de bovenste trap een vleugelstukje. In 1967 is een extra verdieping uit de 19de eeuw verwijderd en is de trapgevel gereconstrueerd.

Dit hoekhuis uit 1625 was in de 17de eeuw in gebruik als veerhuis. De gevels hebben Renaissance versieringen zoals ontlastingsbogen met zandstenen blokken. De voorgevel was een overgangstype tussen trap- en halsgevel met op de bovenste trap een vleugelstukje. In de 19de eeuw was het bovenste deel van de trapgevel vervangen door iets anders en met één verdieping verhoogd. In 1967 is de extra verdieping uit de 19de eeuw verwijderd en is de trapgevel gereconstrueerd op basis van een foto van Jacob Olie en een tekening van Misset. Ook is het onderste deel van de voorgevel in een oudere toestand teruggebracht door de ingang te verwijderen: de ingang is daardoor weer als vanouds op de Herenmarkt, terwijl de voorgevel op de Brouwersgracht staat.

Gebruikte literatuur:

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van het huis van Jan de Doot, Herenmarkt 26'. Maandblad Amstelodamum 57 (1970): p. 38-40
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 344

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1968
Adres: Herenmarkt 26
Adressen: Herenmarkt 26 1,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met trapgevel en zijgevel, versierd in de trant met de grote boogblokken (XVIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht hoek Herenmarkt (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht hoek Herenmarkt
19de-eeuwse toestand
19de-eeuwse toestand
Direct na de restauratie
Direct na de restauratie
19de-eeuwse toestand
19de-eeuwse toestand
Brouwersgracht 66. Op een oude foto staat de oorspronkelijke toestand.
Brouwersgracht 66. Op een oude foto staat de oorspronkelijke toestand.
Herenmarkt 26, voorgevel aan de Brouwersgracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herenmarkt 26, voorgevel aan de Brouwersgracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Tekening van Misset van de oorspronkelijke toestand
Tekening van Misset van de oorspronkelijke toestand

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]