Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 598-600

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 598-600
Oud adres: 598: Y229, wijk 60, klein nr. 622, kadaster I1270, verponding 5593
600: Y230, wijk 60, klein nr. 623, kadaster I1271, verponding 5592
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1688
Opdrachtgever: Jan van Strijen
Restauratie: 1962

(5 afbeeldingen)

Halsgevel-drieling met gemeenschappelijke ingang met dubbele stoep in middelste huis, fraai gelegen op de hoek bij de Amstel. De toppen waren niet meer aanwezig en vervangen door een rechte lijst. In 1962 zijn de toppen met sobere klauwstukken, gebogen topfronton en bollen naar oude tekeningen gereconstrueerd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I. H. van Eeghen. 'De huizen van Coenraad van Beuningen.' Maandblad Amstelodamum 58-1 (1971): p. 98-108

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1915
Adres: Herengracht 598-600
Adressen: Herengracht 598
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis met gevel (XVIIc)bij de recente restauratie opnieuw voorzien van een hals naar de oorspronkelijke vorm. Vormt een groep met 600.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1916
Adres: Herengracht 598-600
Adressen: Herengracht 598
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Twee sinds eeuwen samengetrokken huizen (XVIIc), waarvan het laatste een hoekhuis; gevels bij de recente restauratie opnieuw voorzien van halzen naar de oorspronkelijke vorm. Vormt een groep met 598.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 598-600 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 598-600
Gereconstrueerde halsgeveltop (© Walther Schoonenberg)
Gereconstrueerde halsgeveltop
Herengracht 598-600 zijn de laatste grachtenhuizen van de Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 598-600 zijn de laatste grachtenhuizen van de Herengracht
Herengracht 598-600. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 598-600. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 598-600 op de hoek met de Amstel. Het hoogste pand is Herengracht . Tekening van Jan van Call, ca. 1690
Herengracht 598-600 op de hoek met de Amstel. Het hoogste pand is Herengracht . Tekening van Jan van Call, ca. 1690

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]