Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 596

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 596
Oud adres: Y228, wijk 60, klein nr. 621, kadaster I1269, verponding 5594
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1800

(6 afbeeldingen)

Huis in circa 1800 ingrijpend verbouwd, o.a. verhoogd met hoog zandstenen attiek met ramen, daarboven dwarsdak, deur met halfronde deurkalf uit de periode van de verbouwing. Zie ook: Herengracht 592.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1914
Adres: Herengracht 596
Adressen: Herengracht 596 1,2,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis (omstreeks 1670, in recente tijd verhoogd) met gevel (omstreeks 1800 in oorspronkelijke vorm vernieuwd, de trant van Adriaan Dortsman vertonend) onder rechte lijst uit de bouwtijd, waarvan de oorspronkelijke attiek bij de verhoging is vervangen door een hogere bovenbouw; goede late roedenverdeling, fraaie empire deurpartij. Vormt in de kern een groep met 558-594.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 596 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 596
Deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Deuromlijsting
Herengracht 596. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 596. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 596 t/m 588. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 596 t/m 588. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 596 t/m 588 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 596 t/m 588
Herengracht 594 t/m 582-584 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 594 t/m 582-584

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]