Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 578

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 578
Oud adres: Y218, wijk 60, klein nr. 611, kadaster I1259, verponding 5603
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1759

(2 afbeeldingen)

Verhoogde lijstgevel met halfcirkelvormige verhoging met daarboven een kuif in Lodewijk XV-stijl. Ramen gereconstrueerd naar toestand uit bouwtijd. Stoep verdwenen in 1920.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1905
Adres: Herengracht 578
Adressen: Herengracht 576 A B
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder verhoogde lijst (1759), Nieuwe gevellantaarn op oude arm.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 578 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 578
Herengracht 578. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 578. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]