Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 574

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 574
Oud adres: Y216, wijk 60, klein nr. 609, kadaster I1257, verponding 5606
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1686

(2 afbeeldingen)

Hoge 17de-eeuwse klokgevel (oorspronkelijke bebouwing) met tros- en bloemenmotief langs inzwenkingen, gebogen topfronton met schelp, hoekvazen, Empire ramen vroeg-19de-eeuws, stoep gesloopt bij 19de-eeuwse verbouwing.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 479

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1903
Adres: Herengracht 574
Adressen: Herengracht 574
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (1686).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 574 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 574
Herengracht 574. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 574. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]