Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 568-570

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 568-570
Oud adres: 568: Y213, wijk 60, klein nr. 606, kadaster I1254, verponding 5609
570: Y214, wijk 60, klein nr. 607, kadaster I1255, verponding 5608
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1699
Architect: Anthonie Turck? (beeldhouwwerk)

(6 afbeeldingen)

Bijna gelijke laat-17de-eeuwse halsgeveltweeling uit 1699 met dierfiguren-klauwstukken, toegeschreven aan Anthonie Turck (568: draken, 570: beren) en rechte lijstbekroning met versiering (568: keizerskroon met honden ernaast), hijsbalk door sobere ronde omlijsting. Ook nr. 570 had oorspronkelijk een top als nr. 568, sinds de 19de-eeuw heeft nr. 570 echter een vreemd houten bouwsel met dubbele voluten. 568: Tuinhuis.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 64
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993; p. 479

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1900
Adres: Herengracht 568-570
Adressen: Herengracht 568 2,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met dierfiguren als vleugelstukken (XVIIIa). Deur, bovenlicht en roedenverdeling empire.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1901
Adres: Herengracht 568-570
Adressen: Herengracht 570 A B C
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met dierfiguren als vleugelstukken (XVIIIa). Deur, snijraam, snijraamhek en roedenverdeling empire.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 570 en 568 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 570 en 568
Herengracht 570-568. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 570-568. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 570 en 568 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 570 en 568
Herengracht 568 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 568
Herengracht 570 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 570
Detail van de topgevel met keizerskroon en honden
Detail van de topgevel met keizerskroon en honden

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]