Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 562

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 562
Oud adres: Y210, wijk 60, klein nr. 603, kadaster I1251, verponding 5612
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(5 afbeeldingen)

18de-eeuws huis met latere lijst, als bij Herengracht 560, oorspronkelijk een tweeling, verhoging boven lijst is echter anders, stoep verdwenen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1897
Adres: Herengracht 562
Adressen: Herengracht 562 1,2,3A,3M,3V,HA,HV
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis met gevel (XVIIIb) onder latere rechte lijst waarop een verhoging; op de scheiding met 560 een brede geblokte liseen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 562 en 560 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 562 en 560
Herengracht 564 en 562
Herengracht 564 en 562
Herengracht 562 en 560
Herengracht 562 en 560
Herengracht 562. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 562. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 562-560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 562-560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]