Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 560

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 560
Oud adres: Y209, wijk 60, klein nr. 602, kadaster I1250, verponding 5612
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(5 afbeeldingen)

18de-eeuws huis, oorspronkelijk deel van een tweeling, met latere lijst, als bij Herengracht 562, merkwaardige verhoging boven lijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1896
Adres: Herengracht 560
Adressen: Herengracht 560
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIIb) onder latere rechte lijst waarop een verhoging; op de scheiding met 562 een brede geblokte liseen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 562 en 560 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 562 en 560
Herengracht 560
Herengracht 560
Herengracht 562 en 560
Herengracht 562 en 560
Herengracht 560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 562-560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 562-560. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]