Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 542-544

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Adres: Herengracht 542-544
Oud adres: 542: Y200, wijk 59, klein nr. 592, kadaster I1179, verponding 5176
544: Y201, wijk 59, klein nr. 593, kadaster I1180, verponding 5175
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1930
Architect: P.J.S. Pieters

(2 afbeeldingen)

Twee grachtenhuizen onder één lijst gesloopt voor dit voorbeeld van aanpassingsarchitectuur (Delftse School) met eigentijdse kenmerken uit 1930. In 1969 geheel verbouwd. Zie: Herengracht 550-552.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 566

MIP-nummer: 13306
Jaartal: 1930-1932
Bouwstijl: Delftse School

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 202014
Adres: Herengracht 542-544
Adressen: Herengracht 542-556
Inschrijvingsdatum: 27-04-2004
Redengevende omschrijving: In mei opende in zes van oorsprong zeventiende-eeuwse dubbelpanden aan de Herengracht Waldorf Astoria Amsterdam. Herengracht 548, waar de hoofdingang is, dateert van 1665. Bij een ingrijpende verbouwing begin achttiende eeuw, mogelijk door Daniel Marot, ontstonden de statige vestibule op de bel-etage en het zeer monumentale trappenhuis met koepel, beide rijkelijk voorzien van stucdecoraties. De twee voorkamers naast de entree bevatten interieurs uit diverse tijdvakken van de negentiende eeuw. Herengracht 550 heeft nog een schitterende rococozaal met arcadische landschapsschilderingen van Jacob Maurer uit 1768. In Herengracht 556 bleef onder meer een fraaie marmeren gang bewaard en in Herengracht 546 is een voormalige bankkluis in het souterrain omgetoverd tot bar. In de tuin staat het restant van eeen tuinhuis met koepel uit omstreeks 1750.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 544-542. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 544-542.
Herengracht 544-542. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 544-542. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]