Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 534

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 534
Oud adres: Y196, wijk 59, klein nr. 588, kadaster I1175, verponding 5180
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 1870

(5 afbeeldingen)

Hoekhuis, laat-17de-eeuws pandje, voorgevel uit circa 1870, rechte sobere lijst met puntdak met kapel. Apart bewoond achterdeel met ingang in zijgevel (eigen monumentennummer).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1887
Adres: Herengracht 534
Adressen: Herengracht 534
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis onder omlopend schilddak (XVII B) Voorgevel XIXc.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4878
Adres: Herengracht 534
Adressen: Reguliersgracht 1 1,2,3
Inschrijvingsdatum: 15-09-1970
Redengevende omschrijving: Achterste deel van Herengracht 534.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 534 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 534
Apart bewoond achtergedeelte (Reguliersgracht 1) (© Walther Schoonenberg)
Apart bewoond achtergedeelte (Reguliersgracht 1)
Herengracht 534. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 534. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 538-534. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 538-534. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 538, 536 en 534
Herengracht 538, 536 en 534

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]