Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 526

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 526
Oud adres: X485, wijk 58, klein nr. 584, kadaster I1113, verponding 4428
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1686/1687, 2de helft 19de eeuw
Architect: Anthonie Turck? (1686)
Restauratie: 2014

[Stadssalon]

(11 afbeeldingen)

Sobere laat-17de-eeuwse halsgevel met vrolijke dolfijnen in de klauwstukken, gebogen topfronton met schelp, rond raampje onder hijsbalk. Huis is fraai gelegen in een bocht van de gracht. In de 19de eeuw is de ingang verplaatst naar het souterrain. Interieur: Twee 19de-eeuwse stijlkamers met schouwen en plafonds (het plafondstuk met als thema 'pronken met andermans veren', een kopie van een plafondstuk in Dordrecht, in de achterkamer dateert uit 2014). Sinds 1970 is er een doorbraak naar het buurpand, Herengracht 528.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 56
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 477

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1883
Adres: Herengracht 526
Adressen: Herengracht 528 A B C D E F G H K
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met dolfijnen als vleugelstukken (XVIId).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 526, 524 en 522 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 526, 524 en 522
Halsgeveltop met klauwstukken met vrolijke dolfijnen (© Walther Schoonenberg)
Halsgeveltop met klauwstukken met vrolijke dolfijnen
Herengracht 526. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 526. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
19de-eeuwse voorkamer (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuwse voorkamer
Schouw voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Schouw voorkamer
19de-eeuws plafond in de voorkamer (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuws plafond in de voorkamer
Detail van het 19de-eeuwse plafond voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Detail van het 19de-eeuwse plafond voorkamer
Detail van het 19de-eeuwse plafond voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Detail van het 19de-eeuwse plafond voorkamer
Schouw achterkamer (© Walther Schoonenberg)
Schouw achterkamer
Plafondstuk achterkamer gemaakt in 2014 (© Walther Schoonenberg)
Plafondstuk achterkamer gemaakt in 2014
Plafondschildering achterkamer gemaakt in 2014 (© Walther Schoonenberg)
Plafondschildering achterkamer gemaakt in 2014

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]