Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 516

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 516
Oud adres: X480, wijk 58, klein nr. 579, kadaster I1108, verponding 4433
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1684/85, 1800

(2 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuws huis met rechte lijst uit ca. 1800, puntdakje. Kelderpui, deur (versierde deur in twee gedeelten), -kalf en snijraam eveneens ca. 1800. Had voor de verbouwing een halsgevel met fraaie gebeeldhouwde klauwstukken met Arion en een triton op dolfijnen, toegeschreven aan Anthonie Turck uit 1684/85 (vroegste voorbeeld), vergelijkbaar met Keizersgracht 615.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 57

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1878
Adres: Herengracht 516
Adressen: Herengracht 516
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIId, in oorspronkelijk halsgevel) onder rechte lijst (plm 1800). Kelderpui, deur, -kalf en snijraam plm 1800.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 516 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 516
Herengracht 516. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 516. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]