Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 504

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 504
Oud adres: X474, wijk 58, klein nr. 572, kadaster I1102, verponding 4440
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1670
Opdrachtgever: David Hunthum

(4 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse halsgevel met imposante klauwstukken met hond met bot en lege wapens, gebogen topfronton gedragen door Corinthische kapitelen zonder duidelijke pilasters, stoep verdwenen, koetshuis is Keizersgracht 609.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993; p. 475

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1872
Adres: Herengracht 504
Adressen: Herengracht 504
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVII B, voor 1768 van pilasters beroofd met klimmende honden (?) als vleugelstukken.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 506 en 504
Herengracht 506 en 504
Herengracht 504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510, 508, 506 en 504 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510, 508, 506 en 504

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]