Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 425

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 425
Oud adres: II431, wijk 33, klein nr. 102, kadaster F9, verponding 6030
Postcode: 1017BR
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 17de eeuw

(7 afbeeldingen)

17de-eeuws huis met een drie-raams-brede gevel met naar voren komende middenpartij (middenrisaliet), in 18de eeuw verbouwd: top gewijzigd, gevel sindsdien onder rechte lijst met trigliefen en enkele consoles. Deuromlijsting met Ionische pilasters (ca. 1800). Het pand ligt rechts van de voormalige Katersteeg (zie De Krijtberg).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1637
Adres: Herengracht 425
Adressen: Herengracht 425 A
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel met middenrisaliet (XVII B) onder rechte lijst met triglyfen en consoles (XVIIIa). Deur met omlijsting plm 1800.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 425 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 425
Herengracht 425. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 425. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Ingangspartij met Ionische pilasters. (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij met Ionische pilasters.
17de-eeuws basement van zandsteen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuws basement van zandsteen
17de-eeuws basement van zandsteen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuws basement van zandsteen
17de-eeuws basement van zandsteen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuws basement van zandsteen
Tekening uit ca. 1805 van de gang tussen Herengracht 425 en 427 naar de Krijtberg
Tekening uit ca. 1805 van de gang tussen Herengracht 425 en 427 naar de Krijtberg

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]