Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 418

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 418
Oud adres: II392, wijk 55, klein nr. 529, kadaster E4125, verponding 2808
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 1921

(4 afbeeldingen)

Onderste gedeelte is nog 18de-eeuws, bovenste gedeelte gewijzigd in 1921 waarbij fraaie klokgevel verdween en werd vervangen door een soort lijst met dakkapel en dwarskap. Empire-deuromlijsting met Ionische pilasters uit circa 1810. Tuinhuis.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1843
Adres: Herengracht 418
Adressen: Herengracht 418
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel, waarvan de onderste helft XVIII, de bovenste helft recent. Deuromlijsting en snijraam empire.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 418 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 418
Empire deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Empire deuromlijsting
Herengracht 418. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 418. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 424, 422, 420, 418. Collectie Het Grachtenboek
Herengracht 424, 422, 420, 418. Collectie Het Grachtenboek

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]