Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 409-411

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 409-411
Oud adres: 409: II423, wijk 33, klein nr. 110, kadaster F47, verponding 6006
411: II424, wijk 33, klein nr. 109, kadaster F46, verponding 6007
Postcode: 1017BP
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1670, 1719
Architect: Gijsbert Pietersz (timmerman)
Restauratie: 1954

(8 afbeeldingen)

Kleine halsgeveltweeling (elk twee ramen breed), driehoekig topfronton, houten onderpui, frontale stoep, stoephekken.

Op het in 1666 door de stad uitgegeven kavel van 22 voet breed bouwde timmerman Gijsbert Pietersz twee kleine huizen met halsgevels met een overbouwde gang in het midden. De huizen hebben geen achterhuizen. De halsgevels bestaan nog, maar de ingang naar de overbouwde gang is niet meer zichtbaar in de onderpui van de tweeling die in 1719 werd gewijzigd. De fraaie stoephekken dateren van deze verbouwing. De panden werden de 'Tweelingbroertjes' genoemd, de tweeling aan de overzijde van de gracht de 'Twee Zusjes', Herengracht 396-398.

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 141

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1630
Adres: Herengracht 409-411
Adressen: Herengracht 409
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgeveltje (XVII B). Empire deur, bovenlicht en snijraamhek.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1631
Adres: Herengracht 409-411
Adressen: Herengracht 411
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgeveltje (XVII B). Empire deur, bovenlicht en snijraamhek. Stoephekken XVIII.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 409-411 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 409-411
Herengracht 409-411 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 409-411
Herengracht 409-411. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 409-411. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 409-411 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 409-411
18de-eeuws stoephek (© Walther Schoonenberg)
18de-eeuws stoephek
Herengracht 411. 18de-eeuws stoephek (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 411. 18de-eeuws stoephek
Gronduitgifte van enkele kavels in 1665
Gronduitgifte van enkele kavels in 1665
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]