Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 404

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 404
Oud adres: II399, wijk 55, klein nr. 522, kadaster E4118, verponding 2815
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Huis uit 1665 (oorspronkelijk vijfling 400-408), verbouwd in 19de eeuw met sobere rechte lijst, op de beletage nog de oorspronkelijke frontons boven de ramen.

In 1665 werden vijf woonhuizen naast elkaar gebouwd met dezelfde halsgevels in de stijl van het Hollands classicisme, van links naar rechts de nummers 408, 406, 404, 402 en 400. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Justus Vingboons, de broer van de bekendere Philips Vingboons. Het betreft oorspronkelijke bebouwing: de eerste huizen op deze plaats in de vierde stadsuitleg van 1663. Van de vijf halsgevels hebben er echter slechts twee hun oorspronkelijke toppen behouden. Dit huis is in de 19de eeuw verbouwd met een sobere rechte kroonlijst. Op de beletage zijn boven de ramen de oorspronkelijke 17de-eeuwse frontons nog aanwezig.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1837
Adres: Herengracht 404
Adressen: Herengracht 404 1,2,2A,3,HA,HV,O
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (oorspronkelijk als 402 en 408, 1665) met middenrisaliet, op enkele frontons na vlakgehakt en onder rechte lijst gebracht XIX. Empire roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Oorspronkelijk een halsgevel-vijfling Herengracht 408, 406, 404 en 402. (© Walther Schoonenberg)
Oorspronkelijk een halsgevel-vijfling Herengracht 408, 406, 404 en 402.
Herengracht 408-400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 408-400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 404. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 404. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]