Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 401-403

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 401-403
Oud adres: 401: II419, wijk 33, klein nr. 114, kadaster F84, verponding 5976
403: II420, wijk 33, klein nr. 113, kadaster F83, verponding 5977
Postcode: 1017BP
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1740
Restauratie: 1965

(6 afbeeldingen)

Hoekhuis, 18de-eeuws vijf-ramenbreed pand met afgeschuinde hoek met blinde nissen (interessante hoekoplossing met de Beulingstraat bij twee op vlucht gevels), rechte kroonlijst met rijk versierde consoles, koppen en raampjes over gehele gevel, Lodewijk XIV-stijl, twee stoepen/deuren, pothuis, weinig veranderd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Bewaard in het hart, een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963). Amsterdam, 1965: p. 118

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1626
Adres: Herengracht 401-403
Adressen: Herengracht 401 1,2,3,4,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Uit twee huizen bestaand hoekpand (XVIII A), met afgeschuinde hoek en gevels onder omlopende rechte lijst met consoles; omlopend pothuis, empire deuren en snijramen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 401-403 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 401-403
Interessante hoekoplossing. (© Walther Schoonenberg)
Interessante hoekoplossing.
Herengracht 401-403. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 401-403.
Kroonlijst met consoles en friesraampjes (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijst met consoles en friesraampjes
De lijst heeft op de hoek een ornament. (© Walther Schoonenberg)
De lijst heeft op de hoek een ornament.
Herengracht 401-403. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 401-403. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]