Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 378

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 378
Oud adres: HH513, wijk 33, klein nr. 509, kadaster E4043, verponding 5948
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1740

(3 afbeeldingen)

18de-eeuwse halsgevel met fraaie hoekvazen verwerkt in klauwstukken, vroeger stond op 380 een identieke gevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1825
Adres: Herengracht 378
Adressen: Herengracht 378
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 378 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 378
Herengracht 378 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 378
Herengracht 378. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 378. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]