Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 367

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 367
Postcode: 1016BB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1750
Restauratie: 1971

(4 afbeeldingen)

17de-eeuws huis, houten onderpui, in de 18de eeuw verhoogd en verbouwd tot klokgevel in Lodewijk XV-stijl, top lijkt op die van 365. Interieur: moderne plafondschildering in voorkamer.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1619
Adres: Herengracht 367
Adressen: Herengracht 367
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 367 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 367
Klokgeveltop in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Klokgeveltop in Lodewijk XV
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij.
Herengracht 367. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 367. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]