Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 360

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 360
Huidenstraat 1
Oud adres: HH504, wijk 33, klein nr. 500, kadaster E4034, verponding 5939
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1ste helft 17de eeuw, 1750

(5 afbeeldingen)

17de-eeuws huis met een midden-18de-eeuwse verhoogde lijstgevel, lijst met twee consoles met lambrequins en rijk versierde houten middenverhoging met kuif, in Lodewijk XV-stijl. Na 1900 winkelpui gewijzigd met portiek (in Grachtenboek is een entree in het midden met een frontaal stoepje te zien en al een pui met een puibalk). Het pand heeft een uitgang aan de Huidenstraat 1.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1817
Adres: Herengracht 360
Adressen: Herengracht 360 A B
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis (in de kern XVII A) met gevel onder rijk gesneden, topvormig verhoogde lijst (tegen 1750).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 360 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 360
Herengracht 360 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 360
Verhoogde lijst in Rococo-stijl (© Walther Schoonenberg)
Verhoogde lijst in Rococo-stijl
Herengracht 360. Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 360. Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 360
Herengracht 360

Laatste wijziging: april 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]