Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 359

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 359
Oud adres: KK115, wijk 29, klein nr. 133, kadaster F125, verponding 4978
Postcode: 1016BA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken in Lodewijk XIV-stijl, gebogen lijstvormig fronton met vulling, weinig veranderd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1615
Adres: Herengracht 359
Adressen: Herengracht 359
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIb) met empire deurpartij.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 359 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 359
Fraaie halsgeveltop met gedeelde klauwstukken (© Walther Schoonenberg)
Fraaie halsgeveltop met gedeelde klauwstukken
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 359-369: alle Amsterdamse geveltypen op een rij.
Herengracht 359. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 359. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]