Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 349

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 349
Oud adres: KK120, wijk 29, klein nr. 138, kadaster F129, verponding 4983
Postcode: 1016AZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1760

(5 afbeeldingen)

18de-eeuwse klokgevel in Lodewijk XV-stijl, voluten met acantusblad, gebogen lijstvormig fronton met kuif, deuromlijsting uit bouwperiode, weinig veranderd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1612
Adres: Herengracht 349
Adressen: Herengracht 349
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc) met deur en snijraam hek (XIX A) in gesneden omlijsting (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 349 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 349
Klokgeveltop met kuif in Lodewijk XV (© Walther Schoonenberg)
Klokgeveltop met kuif in Lodewijk XV
Herengracht 349 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 349
Herengracht 349 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 349
Herengracht 349. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 349. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]