Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 348-350

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 348-350
Oud adres: 348: KK263, wijk 34, klein nr. 494, kadaster E3966, verponding 6144
350: KK264, wijk 34, klein nr. 495, kadaster E3967, verponding 6145
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1730

(2 afbeeldingen)

Lijstgeveltweeling, geschilderde zandstenen gevels met houten lijst, later attiek verdwenen, lijst versoberd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1813
Adres: Herengracht 348-350
Adressen: Herengracht 348
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel onder houten lijst met consoles (plm 1725/XVIIIb).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1814
Adres: Herengracht 348-350
Adressen: Herengracht 350 1,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel (plm 1725/XVIIIb) onder latere rechte lijst.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 348-350 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 348-350
Herengracht 348-350. Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 348-350. Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]