Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 334

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 334
Oud adres: KK255, wijk 34, klein nr. 486, kadaster E3958, verponding 6136
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Hollandse Renaissance
Bouwjaar: 1627

(12 afbeeldingen)

Klein trapgeveltje in Hollandse renaissance met versierde puibalk, leeuwenmaskers en ontlastingsbogen met sluitsteen met kopje. Houten onderpui uit 18de-eeuw. Bovenste deel trapgevel gereconstrueerd. Nieuwbouw uit 1961 achter gevel.

Dit kleine trapgeveltje in Hollandse renaissance heeft kleine witte blokjes in de trappen. Zoals eveneens gebruikelijk bij dit geveltype bevindt zich in de bovenste trap een toppilaster. Zoals vaker bij vroeg-17de-eeuwse trapgevels is de gevel versierd met leeuwenmaskers en kopjes als sluitsteen van de ontlastingsbogen boven de vensters. Boven een drieluik daarboven is een strekboog aangebracht. Deze gevel heeft nog de fraaie versierde puibalk uit de bouwtijd, maar de houten onderpui is 18de-eeuws. Het bovenste deel van de trapgevel is overigens gereconstrueerd.

Van het oorspronkelijke huis achter de gevel is niets over: achter de gevel bevindt zich namelijk nieuwbouw voor een kantoorgebouw uit 1963 dat zich ook achter de belendende panden Herengracht 336 en Herengracht 330-332 uitstrekt. De kantoorverdiepingen liepen achter de gevels van de ooit afzonderlijke panden door. In 1997 is dit kantoorgebouw verbouwd tot appartementen, waarbij er weer aparte panden van zijn gemaakt door scheidende muren aan te brengen.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1807
Adres: Herengracht 334
Adressen: Herengracht 334 A B
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel, sober versierd met kleine blokjes en met gesneden puibalk (XVIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 334 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 334
Trapgevel (© Walther Schoonenberg)
Trapgevel
Leeuwenmasker (© Walther Schoonenberg)
Leeuwenmasker
Ontlastingsboog met sluitsteen met kopje (© Walther Schoonenberg)
Ontlastingsboog met sluitsteen met kopje
Leeuwenmasker (© Walther Schoonenberg)
Leeuwenmasker
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 334 vr restauratie
Herengracht 334 vr restauratie
Herengracht 336 en 334: de 18de en 17de eeuw naast elkaar (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 336 en 334: de 18de en 17de eeuw naast elkaar
Herengracht 336 t/m 330: n gebouw (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 336 t/m 330: n gebouw
Herengracht 336, 334 en 330-332. Historische foto (1960)
Herengracht 336, 334 en 330-332. Historische foto (1960)
Na restauratie
Na restauratie
Herengracht 330-336 op de kaart van Balthasar Florisz uit 1625
Herengracht 330-336 op de kaart van Balthasar Florisz uit 1625

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]