Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 329

De Vogelstruys

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: De Vogelstruys
Adres: Herengracht 329
Postcode: 1016AW
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 3de kwart 17de eeuw

(5 afbeeldingen)

17de-eeuwse halsgevel, fronton verdwenen, festoenen in de hals, gevelsteen 'De Vogelstruys'. Eigenlijk is dit het achterhuis van Singel 370 (maar tegenwoordig kadastraal van elkaar gescheiden): het heeft het karakter van een achterhuis door het hoge onderhuis en het gesloten karakter van de gevel. Bij dit pand is getrokken een oorspronkelijk apart bewoond inpandig huisje aan de Goudsbloemsteeg dat direct achter Herengracht 327 ligt.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1606
Adres: Herengracht 329
Adressen: Herengracht 329
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIc); afdekking verdwenen. Gevelsteen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 329 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 329
17de-eeuwse halsgeveltop met festoenen. (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse halsgeveltop met festoenen.
Gevelsteen De Vogelstruys (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen De Vogelstruys
Herengracht 329. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 329. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Inpandig huisje aan de Goudsbloemsteeg (© Walther Schoonenberg)
Inpandig huisje aan de Goudsbloemsteeg

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]