Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 327

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 327
Oud adres: KK131, wijk 29, klein nr. 149, kadaster F140, verponding 4994
Postcode: 1016AW
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1ste helft 19de eeuw

(8 afbeeldingen)

Zeer ondiep huisje met dwarsdak (een dwarshuis) uit de 2de helft 17de eeuw, gevelsteen 'Geeft Wat Tyt' uit de bouwtijd. In de 1ste helft van de 19de eeuw rechte lijst aangebracht en twee stoepen en twee deuren (rechterdeur met frontaal stoepje ontsluit bovenwoningen, maar dat was ook al het geval vr de verbouwing: zie Grachtenboek). Mogelijk gaat de oorsprong van dit huisje verder terug en is het in de 17de eeuw verhoogd (het is een dwarshuis aan de zuidkant van de Goudsbloemsteeg, er achter ligt nog een klein huisje aan deze steeg, zie Herengracht 329). Interieur: Houtskelet en een stookplaats in het midden van de achtergevel).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1605
Adres: Herengracht 327
Adressen: Herengracht 327
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVII B) onder rechte lijst (XIX A) en met gevelsteen (XVII B), twee stoepen en deurpartijen (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 327 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 327
Herengracht 327. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 327. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Gevelsteen Geeft Wat Tyt. (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen Geeft Wat Tyt.
Twee stoepen (© Walther Schoonenberg)
Twee stoepen
Stoepje (© Walther Schoonenberg)
Stoepje
Deur met luikje vanwege steektrap direct daarachter (© Walther Schoonenberg)
Deur met luikje vanwege steektrap direct daarachter
Alternerend houtskelet met tussenbalken (© Walther Schoonenberg)
Alternerend houtskelet met tussenbalken
Stookplaats in het midden van de achtergevel (© Walther Schoonenberg)
Stookplaats in het midden van de achtergevel

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]