Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 325

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 325
Oud adres: KK132, wijk 29, klein nr. 150, kadaster F141, verponding 4995
Postcode: 1016AW
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Empire
Bouwjaar: 1ste kwart 19de eeuw
Eigendom: Stadsherstel 1975
Restauratie: 1989

(7 afbeeldingen)

Vroeg-19de-eeuwse sobere lijstgevel, kroonlijst, drie kussendeuren en twee snijramen, alles in Empire-stijl (meest rechtse geeft toegang tot niet meer doorlopende steeg naar het Singel, de Goudsbloemsteeg, waaraan het achterhuis ligt).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Dick van der Horst. 'Herstelplan voor bedreigde monumenten in Amsterdam'. De Lamp 100 (okt. 1985)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1604
Adres: Herengracht 325
Adressen: Herengracht 325 A B
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A), met 3 gesneden deuren en twee snijramen, alles empire.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 325
Herengracht 325
Herengracht 325
Herengracht 325
Achter de meest rechtse deur bevindt zich een gang die naar de Goudsbloemsteeg leidt. (© Walther Schoonenberg)
Achter de meest rechtse deur bevindt zich een gang die naar de Goudsbloemsteeg leidt.
Herengracht 325. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 325. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 325
Herengracht 325
Tijdens de restauratie
Tijdens de restauratie
Tijdens de restauratie
Tijdens de restauratie

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]