Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 308

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 308
Oud adres: KK242, wijk 36, klein nr. 473, kadaster E3945, verponding 475
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1740

(6 afbeeldingen)

Fraaie klokgevel in Lodewijk XIV-stijl met inspringende aanzetstukken en een gebogen lijstvormig fronton met kuif en vulling. Empire kussendeur en vroeg-19de-eeuws bovenlicht.

Deze fraaie klokgevel in Lodewijk XIV-stijl heeft een gebogen lijstvormig fronton met kuif en vulling en forse, inspringende aanzetstukken. Het pand is enigszins verzakt en heeft bij de laatste restauratie nieuwe funderingen gekregen, een techniek die vroeger niet mogelijk was maar tegenwoordig vele huizen van de ondergang redt. Toen is ook het 'zandlopertje' aangebracht: de rood-witte schildering van het zolderluik. Een zandlopertje komt veel op boerderijen voor, maar bijna nooit op Amsterdamse grachtenhuizen.

Op de tekening uit het Grachtenboek is te zien dat dit huis, zoals zoveel Amsterdamse grachtenhuizen, twee zolders had: zie de twee zolderluiken. We spreken van een koopmanshuis als het huis behalve woonverdiepingen ook pakzolders heeft, waar de koopmansgoederen konden worden opgeslagen. Tegenwoordig zijn bijna alle pakzolders verbouwd tot woonverdiepingen, waarbij het zolderluik werd veranderd in een gewoon venster. Toch kan men zien dat het een zolderluik is geweest: het venster is groter dan de twee vensters ernaast. Zie ook: Herengracht 427-429.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1800
Adres: Herengracht 308
Adressen: Herengracht 308
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIb) met empire deurpartij. Inwendig empire stucgang.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 308 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 308
Herengracht 308 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 308
Klokgevel met kuif in Lodewijk XIV (© Walther Schoonenberg)
Klokgevel met kuif in Lodewijk XIV
Fronton (© Walther Schoonenberg)
Fronton
Inspringend aanzetstuk (© Walther Schoonenberg)
Inspringend aanzetstuk
Herengracht 308. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 308. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2013

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]