Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 300

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 300
Wolvenstraat 1
Oud adres: KK238, wijk 36, klein nr. 469, kadaster E3941, verponding 479
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1620, 1850
Eigendom: Stadsherstel 1984
Restauratie: 1987

(8 afbeeldingen)

Hoekhuis, 17de-eeuws huisje (oorspronkelijk een bakkerij) met in verhoogde lijstgevel uit de 18de eeuw die in ca. 1850 werd versoberd door een rechte lijst met dakkapel, houten onderpui. Pothuis aan bepleisterde zijgevel. Interieur: Balklaag met sleutelstukken.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1798
Adres: Herengracht 300
Adressen: Herengracht 300 ;Wolvenstraat 1 A
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met gevel (XVIIIc) onder rechte lijst met dakkapel (XIX A) en pothuis tegen de zijgevel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 300. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 300.
Herengracht 300 vr restauratie
Herengracht 300 vr restauratie
Herengracht 300 vr de restauratie
Herengracht 300 vr de restauratie
Herengracht 300 tijdens de restauratie
Herengracht 300 tijdens de restauratie
Herengracht 300 na restauratie.
Herengracht 300 na restauratie.
Balklaag met sleutelstukken (© Walther Schoonenberg)
Balklaag met sleutelstukken
Sleutelstuk met lijstprofiel (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstuk met lijstprofiel
Herengracht 300. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 300. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]