Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 285

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 285
Oud adres: KK152, wijk 29, klein nr. 170, kadaster F208, verponding 5018
Postcode: 1016BK
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 1927
Restauratie: 1927

(5 afbeeldingen)

18de-eeuwse halsgevel, stoep verdwenen. Op 27 februari 1927 volledig verwoest door een explosie, brand en daarna instorting. In het pand was een filmverhuurbedrijf gevestigd waarvan de gehele filmvoorraad was geëxplodeerd. Alle ruiten in de omgeving sneuvelden door de explosie. Van de buurpanden 283 en 287 werd als gevolg van de brand na de explosie een deel van de kap en bovenverdiepingen verwoest. Het ingestorte pand werd daarna herbouwd, met hergebruik van de oude top, maar met één verdieping minder.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1598
Adres: Herengracht 285
Adressen: Herengracht 285 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals (2e kwart 18e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 285 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 285
Herengracht 285 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 285
Herengracht 285 in ca. 1910
Herengracht 285 in ca. 1910
Verwoesting door een explosie op 27 februari 1927
Verwoesting door een explosie op 27 februari 1927
Herengracht 285. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 285. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]