Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 275

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 275
Oud adres: KK157, wijk 29, klein nr. 175, kadaster F243, verponding 5023
Postcode: 1016BK
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1678

(7 afbeeldingen)

Hoekhuis, laat-17de-eeuwse halsgevel met gebogen topfronton, overkraagde zijgevel, pothuis aan zijgevel, weinig veranderd sinds Grachtenboek. Interieur: spiltrap.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1594
Adres: Herengracht 275
Adressen: Herengracht 275
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met halsgevel (1678) en pothuis tegen de overgebouwde zijgevel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 275 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 275
Herengracht 275 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 275
Herengracht 275 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 275
Zijgevel en pothuis (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel en pothuis
Uitstekende balkkoppen en ovaal trappenhuis-raampje (© Walther Schoonenberg)
Uitstekende balkkoppen en ovaal trappenhuis-raampje
Ovaal trappenhuis-raampje (© Walther Schoonenberg)
Ovaal trappenhuis-raampje
Herengracht 275. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 275. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]