Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 272

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 272
Oud adres: KK192, wijk 37, klein nr. 455, kadaster E3859, verponding 874
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1ste kwart 17de eeuw

(5 afbeeldingen)

Fragment van trapgevel met grote trap met klauwstukken, siervazen en dubbele pilasters in Amsterdamse renaissance: op de 2de verdieping is de gevel nog authentiek. In de 19de eeuw gedeelte rond hijsbalk gewijzigd met armoedige halfronde topbekroning evenals ondergevel. Het Grachtenboek van Caspar Philips toont de oorspronkelijke toestand.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1790
Adres: Herengracht 272
Adressen: Herengracht 272 A B C D E F G K
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit plm 1625, van welks gevel met versiering in de trant met grote boogblokken de onderste helft XVIII/XIX geheel is gewijzigd en de top XIX in veranderde vorm is herbouwd.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 272. Restant van een trapgevel. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 272. Restant van een trapgevel.
Herengracht 272. Restant van een trapgevel in Amsterdamse renaissance. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 272. Restant van een trapgevel in Amsterdamse renaissance.
Klauwstuk en siervaas (© Walther Schoonenberg)
Klauwstuk en siervaas
Ornament in de ontlastingsboog met de Latijnse tekst Nosce te ipsum (Ken uzelf). (© Walther Schoonenberg)
Ornament in de ontlastingsboog met de Latijnse tekst Nosce te ipsum (Ken uzelf).
Herengracht 272. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 272. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]