Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 268

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 268
Oud adres: KK190, wijk 37, klein nr. 453, kadaster E3857, verponding 870
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Empire
Bouwjaar: 1770, 1810

(6 afbeeldingen)

Vier-raamsbrede lijstgevel uit ca. 1770, afgebeeld in het Grachtenboek, sobere rechte kroonlijst en dwarsdak, verbouwd in ca. 1810 met Empire deuromlijsting met Ionische pilasters, deur en ramen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1788
Adres: Herengracht 268
Adressen: Herengracht 268 1A,1V,2A,2V,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vierraamsgevel onder lijst (XIXa, in de kern ouder) met empire deurpartij.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 268 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 268
Herengracht 268 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 268
Ionische deuromlijsting in Empire-stijl (© Walther Schoonenberg)
Ionische deuromlijsting in Empire-stijl
Deur in Empire-stijl (© Walther Schoonenberg)
Deur in Empire-stijl
Ionische deuromlijsting in Empire-stijl
Ionische deuromlijsting in Empire-stijl
Herengracht 286. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 286. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: april 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]