Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 261

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 261
Oud adres: KK164, wijk 29, klein nr. 182, kadaster F250, verponding 5030
Postcode: 1016BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

18de-eeuwse sobere klokgevel, voorgevel gedeeltelijk 19de-eeuws, o.a. de raamverdeling.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1589
Adres: Herengracht 261
Adressen: Herengracht 261 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 261 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 261
Herengracht 261 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 261
Toegang tot steeg naast Herengracht 261 (© Walther Schoonenberg)
Toegang tot steeg naast Herengracht 261
Herengracht 261. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 261. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]