Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 249

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 249
Oud adres: KK170, wijk 29, klein nr. 190, kadaster F258, verponding 5037
Postcode: 1016BH
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1648
Eigendom: Stadsherstel 1958
Restauratie: 2010-2011

(10 afbeeldingen)

17de-eeuwse halsgevel met pilasters, festoenen met sinaasappels, bovenste deel van de gevel best bewaard gebleven, middengevel (1ste en 2de verdieping) gewijzigd, houten onderpui gewijzigd, maar rechterdeur heeft 17de-eeuwse breedte, frontale stoep. Driehoekig topfronton in 2011 gereconstrueerd.

De kavels van nr. 247, 249, 251 en 253 werden in 1648 door de eigenaar van Singel 282-286 (Anthonie Oetgens van Waveren) verkocht en daarna bebouwd. Het is bijzonder dat de 17de-eeuwse gevel van nr. 249 is blijven bestaan. Het driehoekige topfronton was echter niet meer aanwezig. Het werd in 2011 nieuw gemaakt door Tobias Snoep in opdracht van Stadsherstel. Naar verluidt had de welstandscommissie daar een probleem mee, maar na de suggestie dat het fronton dan in glas met neonverlichting gemaakt zou worden, kreeg de restaurerende instelling toch toestemming voor een reconstructie.

Gebruikte literatuur:

  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 335

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1585
Adres: Herengracht 249
Adressen: Herengracht 249 2,3,4,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilaster-halsgevel (plm 1648, verbouwd na 1770); fronton verdwenen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 249 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 249
17de-eeuwse pilastergevel (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse pilastergevel
Middengevel met festoenen met sinaasappels (© Walther Schoonenberg)
Middengevel met festoenen met sinaasappels
Top met nieuw gemaakt fronton (© Walther Schoonenberg)
Top met nieuw gemaakt fronton
Herengracht 249. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 249. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 249 tijdens restauratie: 'Stadsherstel herstelt ook hier de stad' (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 249 tijdens restauratie: 'Stadsherstel herstelt ook hier de stad'
Vr restauratie
Vr restauratie
Bovenste deel is best bewaard gebleven. (© Walther Schoonenberg)
Bovenste deel is best bewaard gebleven.
Driehoekig fronton wordt bovenop de hals aangebracht. (© Walther Schoonenberg)
Driehoekig fronton wordt bovenop de hals aangebracht.
Herengracht 247, 249, 251 en 253 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 247, 249, 251 en 253

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]