Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 242

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 242
Oud adres: KK177, wijk 39, klein nr. 440, kadaster E3844, verponding 1536
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1770

(4 afbeeldingen)

Klokgevel uit circa 1770 (gebouwd vlak na de verschijning van het Grachtenboek waarin nog een 17de-eeuwse trapgevel staat), voorgevel in 19de eeuw iets gewijzigd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1780
Adres: Herengracht 242
Adressen: Herengracht 242 2A,2V,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 242 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 242
Herengracht 242 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 242
Klokgevel (© Walther Schoonenberg)
Klokgevel
Herengracht 242. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 242. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juli 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]